Πολιτική Απορρήτου

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα …aloeliving,gr…-…Λεωνίδας Παπαϊωάννου (εφεξής καλουμένης «εμείς») οι επισκέπτες, χρήστες και τα μέλη αυτής (εφεξής καλούμενοι ως «Πελάτες» ή «εσείς») δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση διαφωνίας οι Πελάτες οφείλουν να μην κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικά

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα η την εγγραφή σας ως μέλος, για την αλήθεια και ακρίβεια των οποίων είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Ανήλικοι χρήστες δεν έχουν υποχρέωση παροχής προσωπικών στοιχείων.

Έχετε μόνιμο δικαίωμα διαχείρισης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα επιλογής εάν και σε ποιόν οι πληροφορίες αυτές θα γνωστοποιούνται.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και Τρόπος Διαχείρισης

Δύο είδη πληροφοριών συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα: Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και Μη προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP).

Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η εκ μέρους σας επικοινωνία προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται την συναίνεσή σας για την συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών αυτών για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς, προωθητικούς κ.ά. από την ιστοσελίδα. Με την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ρητή και κατηγορηματική αποδοχή του δικαιώματος της ιστοσελίδας να έρχεται σε επικοινωνίας μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην διανέμει ή κοινοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη με τον οποίο δεν συνδέεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Εξαίρεση της ως άνω δεσμεύσεως της Εταιρείας αποτελεί: α) η συμμόρφωσή της σε εφαρμοστέους νόμους, β) η εκ μέρους της ανταπόκριση σε έρευνες κυβερνητικών ή ημικυβερνητικών τοπικών ή αλλοδαπών Αρχών, γ) η συμμόρφωσή της με έγκυρη νομική διαδικασία, δ) η προστασία δικαιωμάτων και περιουσίας της Εταιρείας, του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή άλλων χρηστών του παρόντος.

Σύνδεσμοι (links)

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) άλλων ιστοσελίδων, που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και για το περιεχόμενο των οποίων δεν είμαστε υπεύθυνοι. Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης έχουν εφαρμογή αποκλειστικά στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Δικαίωμα τροποποίησης παρούσας Δήλωσης

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη συναίνεση των Πελατών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται επί αυτών τακτικά. Οι τροποποιήσεις της Δήλωσης Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα και θα τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους σε αυτή. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης αποτελεί αποδοχή της παρούσας Δήλωσης εκ μέρους σας, ενώ εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν οφείλετε να μην κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Cookies

Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία συνιστούν μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, χωρίς να προκαλούν βλάβες, και χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Έχετε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (browser) να απενεργοποιήσετε τα cookies, σε αυτή την περίπτωση όμως μερικά χαρακτηριστικά της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμα.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για να προστατέψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από ακούσια αποκάλυψη και παρείσδυση από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ωστόσο οι Πελάτες, μέσω της περιήγησής τους στην παρούσα ιστοσελίδα, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον κίνδυνο να μην μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό.

Η ιστοσελίδα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με κρυπτογράφηση 128bit, η οποία αποτελεί την πιο ισχυρή σήμερα.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας και την πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 .6977992709. ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aloeliving.gr